Współczesny system pracy, zbudowany na kulcie efektywności i produktywności, wymaga od ludzi robienia więcej i szybciej. Większa ilość informacji i szybkie tempo działania sprawia, że ciągle coś nas rozprasza i ciągle się gdzieś spieszymy.

I może nie mieć znaczenia, czy pracujemy na etacie czy prowadzimy własną firmę. Przyzwolenie na taki tryb pracy lub głębokie przekonanie, że „tak trzeba i nie da się inaczej” i w jednym i drugim przypadku sprawiają, że wpadamy w pułapkę i zaczynamy „gonić własny ogon”.

Kosztem działania w pośpiechu jest obniżona koncentracja, mniej czasu poświęconego na każde zadanie, co wiąże się z obniżaniem jakości i większą skłonnością do popełniania błędów. Tracimy energię, czas na odpoczynek (bo pracując wolniej zaczynamy pracować więcej) i w rezultacie nawet jeżeli utrzymujemy poziom i dostarczamy wyniki, tracimy poczucie satysfakcji i spełnienia.

O szczęściu płynącym z tej dziedziny naszego życia możemy tylko pomarzyć …

Na czym polega szczęście w pracy?

Czy w ogóle „takie coś” istnieje? Szczęście rozumiem tutaj jako pojęcie, które zawiera w sobie zarówno element zadowolenia (czyli myślenia o swojej pracy jako takiej, która nas satysfakcjonuje) jak również: przyjemność płynącą z wykonywania zadań, radzenie sobie z codziennymi trudnościami, zgodne relacje z klientami, współpracownikami i szefem oraz poczucie, że to co robię ma głębszy sens – dla mnie, dla organizacji i dla większej społeczności.

Szczęście jest zatem wielowymiarowe, istnieje pewien splot czynników, które decydują naszym poczuciu spełnienia w tej dziedzinie życia.

Jaki mamy wpływ na to czy jesteśmy szczęśliwi?

Badania dotyczące szczęścia pokazują, że ze szczęściem jest trochę tak jak z przysłowiowym jajkiem i kurą. Nie wiadomo co było pierwsze. Czy bycie szczęśliwym człowiekiem przekłada się na to, że jesteśmy bardziej szczęśliwi w pracy? Czy może odwrotnie, to ludzie świetnie prosperujący w sferze zawodowej stają są szczęśliwymi ludźmi?

Barbara Fredrickson, znana badaczka zajmująca się doświadczaniem szczęścia, mówi o tak zwanej „spirali pozytywności”. Im więcej odnosimy sukcesów i im więcej pozytywnych emocji odczuwamy w związku z nimi, tym mamy więcej motywacji, żeby jeszcze bardziej się angażować. Wydaje się więc, że zależność ta jest dwukierunkowa. Pewien poziom szczęścia jest nam potrzebny, żeby wystartować, ale później już wiele możemy sprawić własnym działaniem. W dużym stopniu, na poziom szczęścia możemy wpływać swoimi codziennymi decyzjami i codziennym działaniem.

Dążenie do szczęścia nie jest jednak tylko celem samym w sobie. Szczęście w pracy również się opłaca …

Korzyści z bycia szczęśliwym w pracy …

Istnieje szereg korzyści z bycia szczęśliwym w tej dziedzinie życia. Ludzie szczęśliwi w pracy są zdrowsi, bardziej kreatywni i innowacyjni, bardziej efektywni, sprawniej i skuteczniej rozwiązują problemy i podejmują decyzje i szybciej awansują.

Ludzie szczęśliwi w pracy są bardziej autentyczni i zaangażowani, częściej przekraczają oczekiwania i mają większe poczucie sensu tego co robią.

Ludzie szczęśliwi w pracy potrafią patrzeć na sprawy z szerszej perspektywy i lepiej radzą sobie ze stresem, presją i konfliktami.

Osoby szczęśliwe w pracy odnoszą również dodatkowe społeczne korzyści - są bardziej lubiane, wiarygodne, wspierające i skuteczne w przewodzeniu innym.

Co zatem zrobić, żeby zrobić ten pierwszy krok? Przede wszystkim zatrzymać się na chwilę. Czasami wystarczy naprawdę tylko 15 minut – Kwadrans na Balans, żeby złapać oddech i kontakt ze sobą, a także dzięki konstruktywnej refleksji, wzmocnić się nabrać sił, motywacji i wyciągnąć ważne wnioski na przyszłość.

Zadbać o poczucie sensu tego co się robi, zaangażowanie, odporność pozwalającą radzić sobie z trudnościami oraz życzliwość dla siebie i dla innych. To właśnie te cztery elementy są fundamentami zadowolenia, szczęścia i spełnienia w pracy.

Pomysłów na takie konstruktywne spędzenie chwili dla siebie, dostarczają psychologowie z nurtu pozytywnego, badający czynniki dobrego i szczęśliwego życia. Istnieją codzienne praktyki, które statystycznej większości osób pomagają kreować spełnione życie. Zajrzyj do bazy Kwadrans na Balans, którą przez następny miesiąc będę uzupełniać kolejnymi propozycjami. Na pewno znajdziesz również coś dla siebie 😊.