Pracuję z osobami przytłoczonymi ilością codziennych zadań i nieustannie szukającymi chwili dla siebie i rodziny. Pomagam im odzyskać energię i tak się przeorganizować aby działać skutecznie i swobodnie.

 

Współpracuję również z firmami, które chcą tworzyć takie miejsca pracy, w których ludzie pracują z pełnym zaangażowaniem i głębokim poczuciem satysfakcji (obszar employee experience).

Zacznij tutaj

odzyskaj energię i przeorganizuj się aby działać SWOBODNIE i SKUTECZNIE

Wiem, że „można pracować inaczej”. Wystarczy rozwijać kluczowe w życiu, pracy i prowadzeniu własnego biznesu kompetencje takie jak: rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji, innowacyjność i elastyczność oraz samoświadomość i samoregulacja.

Pomagam osobom, które pracują z pasją i zaangażowaniem, ale w codziennym zabieganiu brakuje im czasu dla siebie, zaczynają tracić siły i poczucie sensu. Uczę jak odzyskać energię i wewnętrzny spokój, znaleźć czas na to co ważne, aby działać w zgodzie ze sobą oraz pracować sprytniej - nie ciężej, żeby płonąć jasnym światłem ale się nie wypalać.

Mam za sobą ponad 1300 godzin pracy szkoleniowej, terapeutycznej i coachingowej.

Od kilkunastu lat zajmuję się naukowo i praktycznie relacjami między integralnym (tzn. refleksyjnym, twórczym i intuicyjnym) sposobem podejmowania decyzji a jakością życia. Bazą mojej praktyki są założenia psychologii poznawczej, pozytywnej oraz koncepcja psychologii integralnej K. Wilbera jak również założenia filozofii egzystencjalnej i koncepcja ekonomii wartości. W pracy z ludźmi wykorzystuję narzędzia o sprawdzonej skuteczności (evidence based practice), bazując na badaniach naukowych dotyczących:

 • podejmowania decyzji w ujęciu normatywnym, deskryptywnym i integralnym
 • postawy twórczej i kreatywnego myślenia
 • samokontroli i samoregulacji, uwagi, refleksyjności, uważności, autentyczności i wrażliwości
 • czynników szczęśliwego i spełnionego życia
 • muzyki jako bodźca stanowiącego formę komunikacji, modyfikującego stany emocjonalne i procesy poznawcze

Działam zgodnie z Kodeksem Etycznym Coacha Izby Coachingu oraz Kodeksem Etycznym Muzykoterapeuty Polskiego Stowarzyszenia Muzykoterapeutów.

Współpracuję z Uniwersytetem SWPS w Warszawie, gdzie prowadzę zajęcia z obszaru psychologii pozytywnej i psychologii jakości życia, profilaktyki zdrowia psychicznego, coachingu i muzykoterapii.

Wystąpienia, konferencje i publikacje:

 • 2018 - wystąpienie pt. Wirtuoz biznesu - człowiek orkiestra czy człowiek w orkiestrze? Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji w procesie coachingu z wykorzystaniem muzyki dla leaderów i przedsiębiorców." na IX Międzynarodowej Naukowej Konferencji Coachingu:  Coaching jako narzędzie systemowej zmiany, organizowanej przez Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie
 • 2017 – wystąpienie pt. „Work-life fit, czyli jak wkomponować pracę w swoje życie i osiągnąć stan flow? w III edycji Soft Skills Week organizowanego przez Koło Naukowe Strategii Gospodarczej Uniwersytetu Warszawskiego
 • 2016 - VIII Coachowisko – Targi i Konferencja Coachingu, wygłoszenie wykładu pod tytułem „DOSTROJENIE - artecoaching w rozwijaniu samoświadomości oraz profilaktyce stresu, kryzysu i wypalenia zawodowego.”
 • 2014 - Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Muzyka, terapia, edukacja. Praktyka, nauka, sztuka.” - prezentacja autorskiej koncepcji wykorzystania muzyki w coachingu (Music Coaching) będącej próbą integracji wiedzy z zakresu psychologii pozytywnej (zajmującej się zagadnieniami dobrego życia i psychicznego dobrostanu) oraz psychologii muzyki i muzykoterapii (dostarczających wiedzy na temat wpływu muzyki na funkcjonowanie człowieka)
 • 2010 - Publikacja naukowa w czasopiśmie „Edukacja ekonomistów i menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty.” Nr 3(17), s. 87-106, pod tytułem „Strategie zarządzania budżetem domowym z perspektywy psychologii poznawczej.”;
 • 2009 - Wygłoszenie referatu własnego autorstwa pod tytułem „Miejsce samokontroli w podejmowaniu decyzji dotyczących dysponowania środkami finansowymi” na I Ogólnopolskiej Konferencji „PSYCHOLOGIA - KONSUMPCJA - JAKOŚĆ ŻYCIA; Konsumpcja w życiu - życie w konsumpcji: psychologiczne ścieżki współzależności”; prezentacja wyników własnych badań
 • 2006 - prezentacja referatu pt. „Jak znaleźć właściwy produkt dla siebie – o profilu ryzyka i oczekiwanej stopie zwrotu.” na II Forum produktów Strukturyzowanych organizowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie przez gazetę Parkiet

Zacznij tutaj

odzyskaj energię i przeorganizuj się aby działać SWOBODNIE i SKUTECZNIE